Sorag

önüm

Logoörite logo gasynlanan ýük daşama gaplama karton mailer gutusy

Gysga düşündiriş:

Designedörite dizaýn edilen Uçar gutulary çydamlylygy we peýdalylygy bilen giňden tanalýar.Gorag isleýän zadyňyz bolsa, uçar gutulary iň gowy saýlawyňyzdyr.Mundan başga-da, ähli görnüşdäki we ululykdaky poçta gutulary talaplaryňyzy ýerine ýetirmek üçin düzülip bilner.Saklamak amatly we bukulmak aňsat.Ulag üçin täze ykdysady saýlaw.Näzik zatlary ygtybarly alyp gitmäge mümkinçilik bermek üçin, haýat we ýassyk ýeňleri ýaly goşmaça gorag goşup bolýar.

Bu wariantlar bilen bulaşsaňyz, bize ýüz tutuň we iň oňat çözgüt tapmaga kömek ederis.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

1. PREMIUM SYITYASY- qualityokary hilli önümler, berk we çydamly karton, gaýtadan ulanylýan we kompost materiallar.360 ° hemme taraplaýyn gorag, ýeňil agramly dizaýn, ownuk, ýeňil, döwük zatlary gaplamak üçin ajaýyp.

2. HYZMAT DIZAYNY- Islendik panton reňki ýa-da çap etmek prosesi dizaýn edilip bilner, meselem, nagyşlanan, altyn gyzgyn möhürleme, lazer, UV, lak we ş.m. Şahsy iş maglumatlaryňyzy we logotipiňizi döretmek üçin çap edilip bilner.

3. BIRLEŞMEK A .sat- Tekiz we bukulýan dizaýn poçta we gaplamakda tygşytlap biler.Lenta, ýelim ýa-da ştapel gerek däl, özüňiz bukmak aňsat.

Önümler barada maglumat

Öndüriji: Eastmoon (Guanç Guangzhouou) Gaplamak we Çap etmek CO., LTD

Material görnüşi: örtülen kagyz / mum bilen örtülen kagyz / gasynlanan tagta / kagyz kagyzy / kagyz kagyzy / çal tagta we ş.m.

Çap etmegiň warianty: Litografiýa, flexografiýa, sanly (standart we HD çap)

Çap etmek bilen işlemek: Mat laminasiýa / lak / möhürlemek / ýalpyldawuk laminasiýa / UV örtük we ş.m.

MOQ: 100 bölek

Arza

Uçar gutulary üçin dürli ýagdaýlar bar.

Bu berk poçta gutulary şaý-sepler, derini bejermek önümleri, kosmetika önümleri, çüýşe we ş.m. ýaly ownuk, ýeňil, näzik zatlary ibermek üçin ajaýyp.

Şeýle hem, eşik we aýakgap gaplamak üçin ajaýyp.Dokma kagyzy bilen önümiňizi has professional we ygtybarly edýär.

“Airpalne” gutusy hatda pizza pudagy, gowy bişirilen, doglan gün torty we ş.m. azyk senagatynda hem ulanylyp bilner.

Üstesine-de, toý ýa-da çaga duşy üçin ýadygärlik gutularyny düzmek hem täze saýlaw.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    baglanyşykly önümler