Sorag

önüm

Çalt iýmit bölek satuw kagyz sumkalary

Gysga düşündiriş:

Lomaý satuw ýokary hilli ekologiýa taýdan arassa berk logotip dizaýn Kraft söwda kagyz haltalary

Material:Göni el bilen alnan kagyz sumkalar, sarp edijiden soňky 100% gaýtadan işlenen kagyzdan we berk öwrümli dik kagyzdan ýasalýar.Kraft kagyzy, saýlamak üçin ak reňkli kagyz we goňur kraft kagyzy ýaly iki reňkde bolýar.

 


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt ady kagyz sumkasyny satyn almak / kagyz sumkasyny almak
Material kagyz kagyzy
Ölçegleri Customhli adaty ululyklar
Galyňlyk 130gsm / 180gsm / 230g / 250g / 280g / 300g kagyz
Reňk Islendik panton reňkini, Gravure çap / ekranda çap etmek / altyn möhürlemek
MOQ 50pcs / 100pcs / 500pcs / 1000pcs
Nusga tölegi Bir stockadaky nusgalar mugt
Gurşun wagty 7-16 iş güni
Önüm prosesi Çap etmek / sumka ýasamak
Arza Söwda / Iýmit üçin alyň
Üstünlikleri Berk, ekologiýa taýdan arassa

Önümler barada maglumat

Galyňlygy:Loadük göteriji zerurlygyňyza görä kagyzyň galyňlygyny saýlap bilersiňiz, 130 gsm, 180 gsm, 230 gsm, 250 gsm, 280 gsm ýaly galyňlygyň dürli görnüşleri bar.

Üstünlikleri:Kraft kagyz haltalary önümleriňiziň agramyny götermek we gaýtadan ulanmak üçin ýeterlik derejede berkdir.Torbalar zäherli we hapalanmaýan, dünýäde iň meşhur ekologiýa taýdan arassa haltalardan biridir.Inedördül aşaky kagyz haltalary ýeke özi dur, adamlara sumkalara iýmit ýa-da başga zatlar goýmak amatly.Güýçli egrilen kagyz tutawaçlary bolsa satyn almalary aňsatlaşdyrýar.

 

Arza

Ölçegi:Halaýan nagyşlaryňyzy ýa-da logotipiňizi çap etmek üçin elýeterli ätiýaçlyk torbalarynyň ululygy bar, we talaplaryňyza laýyk gelýän beýleki ölçeg sumkalaryny hem hödürleýäris.

Mugt logo dizaýny:Mugt logotip dizaýnyny hödürleýäris ýa-da halaýan nagyşlaryňyzy çap edip bilersiňiz, logotipiň reňkini saýlap bilersiňiz.

Torbanyň ululyklary:Logotipiňizi çap etmegi saýlamak üçin taýýar ätiýaçlyk torbalarynyň ululyklary bar, şeýle hem zerur sumkanyň ululygyny düzüp bilersiňiz.

MOQ:100 sany sumka sumkanyň iň az sargyt mukdary, beýleki mukdarda mukdary hem alyp bileris, mysal üçin 500 sany we 1000 sany, has köp mukdarda has amatly baha.

Giňişleýin programma:Qualityokary hilli sumkalar azyk, söwda, gaplaýyş önümleri, butik dükany üçin ulanmak üçin ajaýyp, doglan gün dabaralaryna, toýlara, çaga duşlaryna gatnaşanyňyzda olary partiýa sumkalary, sowgat sumkalary ýa-da kagyz haltalary ýasamak üçin bezäp bilersiňiz. Ro Christmasdestwo oturylyşyklary, dabaralar we beýleki wakalar.

Haryt prosesi:Torba ýasamak we çap etmek ýaly iki sany önümçilik prosesi bar.Saýlamak üçin tikilen we ýylylyk bilen örtülen sumka ýasamak.Saýlawlaryňyz üçin agyrlyk güýjüni we ekrany çap etmegi goşmak bilen çap etmek.

Gurşun wagty:7-16 iş güni adaty gowşuryş wagty, önümleriňize sabyrsyzlyk bilen garaşyň, önümler barada soraglaryňyz bar bolsa, bize ýüz tutup bilersiňiz, sag boluň.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň